Kiểm soát Marketing giúp doanh nghiệp hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch Marketing đề ra như tăng doanh thu, thương hiệu,….

3-loai-kiem-soat-marketing-doanh-nghiep-can-phai-biet

Hình minh họa (Nguồn evistacommunicaccion).

Vậy kiểm soát Marketing là gì? Và có những loại kiểm soát Marketing nào thì chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé!

Kiểm soát marketing là gì?

Kiểm soát marketing trong tiếng Anh là Marketing Control.

Trong quá trình thực hiện các kế hoạch marketing, các tình huống marketing sản xuất phức tạp được tạo ra.

Kiểm soát marketing là những biện pháp do doanh nghiệp tiến hành để chắc chắn đặt được những mục tiêu marketing.

Các loại kiểm soát marketing

Có thể kể đến các loại kiểm soát marketing sau: kiểm soát việc thực hiện các kế hoạch năm, kiểm soát khả năng sinh lời, kiểm soát hiệu quả và kiểm soát chiến lược.

Nhiệm vụ của kiểm soát việc thực hiện các kế hoạch năm để chứng tỏ là doanh nghiệp đạt được tất cả các chỉ tiêu được đặt ra trong kế hoạch năm.

Việc kiểm soát này được thực hiện bằng cách phân tích:

  • Phân tích mức bán: Bao gồm việc phân tích và so sánh mức bán thực tế với mục tiêu.
  • Phân tích thị phần: Giúp nhận biết vị thế của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh.
  • Phân tích chi phí marketing: Đánh giá chi phí so với mức bán để đảm bảo rằng doanh nghiệp không chi quá nhiều để đạt được chỉ tiêu kế hoạch.
  • Phân tích tài chính: Sử dụng để nhận diện những yếu tố tác động đến kết quả tài chính của doanh nghiệp.
  • Thăm dò sự thỏa mãn của khách hàng: Giúp cho các nhà quản trị đáp ứng tốt hơn và nhanh hơn nhu cầu của khách hàng.
  • Điều chỉnh hoạt động: Được sử dụng khi hoạt động marketing của doanh nghiệp đi chệch hướng so với mục tiêu kế hoạch.

Kiểm soát khả năng sinh lợi (tỉ suất lợi nhuận)

Các nhà quản trị cần đánh giá khả năng sinh lợi của các sản phẩm, các khu vực thị trường, các nhóm khách hàng, các kênh phân phối, khối lượng đặt hàng. Những thông tin này sẽ giúp xác định những sản phẩm và những hoạt động marketing nào cần mở rộng, cắt giảm hay loại bỏ.

Kiểm soát hiệu quả

Qua phân tích những khả năng sinh lợi ở trên, khi nhận thấy nguồn thu yếu kém, các nhà quản trị phải tìm những phương cách tiến hành hiệu quả hơn. Vì vậy, họ cần phân tích hiệu quả các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, phân phối, bán hàng để điều chỉnh kịp thời.

Kiểm soát chiến lược

Marketing là một lĩnh vực mà các mục tiêu, chính sách, chiến lược và chương trình có khả năng bị lạc hậu nhanh chóng. Do vậy, mỗi doanh nghiệp cần định kì xem xét lại các hướng chiến lược trên thị trường.

Kiểm soát chiến lược để đảm bảo những mục tiêu, chiến lược và những hệ thống hoạt động marketing thích ứng với môi trường. Kiểm soát việc thực hiện các hiệu chỉnh chiến lược. Do đó, theo thời gian doanh nghiệp phải xem xét lại cách tiếp cận chung đối với thị trường sản phẩm của mình.

Theo vietnambiz

ONESE – Nhà Máy Sản Xuất Nội Dung Chuyển Đổi Bán Hàng & SEO 4.0 – giúp doanh nghiệp bạn tối ưu trang web, sản xuất nội dung và phân phối nội dung lên các kênh truyền thông phù hợp. Chúng ta cùng nhau làm việc để doanh nghiệp của bạn Bán Nhiều Hàng & Tăng Lợi Nhuận với thứ hạng từ khóa được xếp hạng cao và nội dung chuyển đổi mua hàng tăng trưởng liên tục.

ONESE Digital Marketing

Điện thoại028 6292 1313

Emailinfo@onese.vn