Thông tin liên hệ

ONESE HOLDINGS được hình thành từ năm 2007, sau khi mua lại bộ phận Inbound Marketing của Công ty Cổ Phần Hà Nội Sài Gòn. Trải qua 14 năm hoạt động, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban lãnh đạo và toàn thể Nhân viên, đến nay ONESE HOLDINGS đã và đang trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thiết yếu cho doanh nghiệp SME.

Liên hệ nhanh