chăm sóc khách hàng

Một chiến lược tiếp thị hiệu quả phải bao gồm chăm sóc sau bán hàng

Bán được một món hàng cho khách hàng không phải là bước cuối cùng của quy trình bán hàng. Nếu bạn muốn công việc...

Xem chi tiết >>