micro influencers

Micro-Influencers là gì? Quan trọng ra sao ? Vì sao các thương hiệu không nên bỏ qua?

Influencer marketing đang là một trong những xu hướng social media được ưa chuộng nhất. Thật ra đây là một dạng “thấy người sang...

Xem chi tiết >>